click!

Lokomotywa z początku XX wieku
Dampflokomotive aus dem Anfang des 20. Jh.
Steam engine from the early 20th century
Локомотив из начала XX столетия